Cem ÖCAL

Senior Partner Account Manager at Citrix

Hem çok uluslu hem de yerel bilgi ve iletişim teknolojilerindeki tüm seviyeleri yönlendiren 20 yılı aşkın deneyime sahip hırslı, kendi kendini motive eden ve vizyon sahibi bir yönetici. Orta Doğu Bölgesi’nde uzmanlaşmış uluslararası arenada kanıtlanmış deneyim. Şirketin küresel faaliyetlerini denetleme becerilerine sahip olmak satış operasyonları, iş büyümesini, satış inisiyatiflerini yönlendirin ve büyük yüksek hacimli hesapların başında mükemmel olun, yeni iş kolları oluşturun, yeni operasyonel iş modellerini uygulayın. Kültürel farklılıkları ve bunların satış, liderlik, organizasyon, analitik düşünme ve ekip çalışması üzerindeki etkilerini anlama becerisi. Amacım, ölçülebilir iş sonuçları ve büyüme elde etmek için merkeze liderlik ederken, stratejik ve uzun vadeli bir vizyon yürüterek ve geliştirerek iş değerine katkıda bulunabileceğim lider bir organizasyonda çalışmaktır.

⚜ Temel Yönetici Uzmanlığı
✔ Uluslararası B2B satış yönetimi ve iş geliştirme
✔ Stratejik iş yönü. Güçlü ME pazar bilgisi (Dubai’de çalıştı)
✔ Hesap ve Anahtar hesap yönetimi
✔ Kanal satış yönetimi
✔ Proje yönetimi (Planla & Yürüt)
✔ P&L yönetimi: Bütçeleme ve tahmin
✔ Gelir optimizasyonu. Maliyet, kar, fiyatlandırma hesaplaması
✔ Tasarım yönetimi. Süreç ve sistem fizibilite analizi
✔ Marka yönetimi ve iş süreci yönetimi
✔ Sözleşme/İhale yönetimi ve müzakere
✔ Yatırım yönetimi
✔ Müşteri hizmetleri/Bayi/Satıcı yönetimi
✔ Pazar araştırması/analizi ve fizibilite çalışmaları
✔ İlişki/ağ yönetimi
✔ Müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkilerinin sağlanması
✔ Müşteri ihtiyaç değerlendirmeleri

⚜ Yetkinlikler
✔ Liderlik ve Gelişim
✔ Stratejik vizyon. Yetenek geliştir
✔ İlişki/ağ yönetimi
✔ Fonksiyonlar arası ekip yönetimi
✔ Kültürler arası iletişim
✔ Analitik ve kantitatif
✔ Müzakereci, ikna edici
✔ Problem çözücü. Odaklı sonuçlar
✔ Hedef odaklı. Karar verici
✔ Yenilikçi ve yaratıcı
✔ Ticari farkındalık, mantıklı
✔ Uyarlanabilir, esnek, güvenilir